‘Wanneer je de strijd aangaat met de realiteit, verlies je – maar alleen in 100% van de gevallen’.

– Byron Katie –

De training Voluit Leven! is in ontwikkeling en start waarschijnlijk in het voorjaar van 2023. Houd de agenda in de gaten!

  • Je krijgt een vriendelijker houding tegenover jezelf. Daardoor accepteer je jezelf zoals je bent mét de lichamelijke klachten die je hebt.
  • Je voelt beter wat er daadwerkelijk in je lichaam gebeurt.
  • Je kunt hierdoor beter aanvoelen wat je grenzen zijn en beter voor jezelf zorgen.
  • Je gaat patronen onderkennen die helpend zijn en patronen die niet-helpend zijn.
  • Je leeft bewuster en maakt bewustere keuzes.
  • Je wordt flexibeler.
  • Je gaat beter voelen wat er klopt voor jou en baseert daar je keuzes op.
  • Je leert je emoties toestaan en ervaart daardoor minder spanning en verkramping in je lichaam.