‘Coaching met de natuur als spiegel, metafoor en inspiratie‘.

Natuurcoaching
Door coaching in de natuur kom je al wandelend in beweging. Hierdoor komen ook innerlijke processen ook in beweging. Je wandelt in je eigen tempo. Je geeft bewust ruimte aan je ervaringen van dat moment, zonder er iets aan te veranderen en zonder er direct iets van te vinden. Je laat je ervaringen zijn, zoals ze zijn. Daardoor kun je de realiteit onder ogen ziet, hoe gewenst of ongewenst die ook is. De natuur helpt je hierbij door ruimte te geven voor stiltes en overpeinzing waardoor je beter kunt luisteren naar je innerlijk gevoel.

Hoe dan?
De natuur, de geluiden, geuren, kleuren en alles wat je opmerkt om je heen, zorgen er voor dat je uit je hoofd in je lichaam en in je omgeving komt. Van denken naar zijn! Dit werkt ontstressend en ontspannend. Hierdoor krijg je een frisse blik, waardoor je zonder ruis aan de slag kunt met je coachvraag.

Door het inzetten van de natuur als spiegel, symbool en/of inspiratiebron in het natuurcoachingstraject ontdek je vastgeroeste overtuigingen en gedachtenpatronen. Je verbreedt je perspectief waardoor je keuzevrijheid kunt ervaren. Door het natuurcoachingstraject zul je je buiten je vertrouwde wereld bewegen, andere wegen opmerken en open staan voor nieuwe inzichten en ideeën.

Hoe ziet het natuurcoachingstraject eruit?
In 5 sessies gaan we aan de gang met jouw coachingsvraag. Het traject bestaat uit een intake en vier vervolgsessies.

Intake
We beginnen met een intake (± 1 à 1,5 uur) buiten in de natuur om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er op dit moment allemaal bij jou speelt. Op basis van deze intake bepaal jij of je verder wilt met het natuurcoachingstraject.

Vervolgsessies
Heb je besloten om verder te gaan, dan besteden we in de vier volgende sessies aandacht aan:

  • Bepalen van het doel: wat wil je aan het eind van het traject bereikt hebben?
  • Verdiepen: wat houd je tegen om je doel te bereiken?
  • Verbreden: het voeden en vergroten van je daadkracht.
  • Voltooien: het ‘geleerde’ vormgeven in de dagelijkse praktijk en een concreet stappenplan daarvoor maken.

Pas in de 5e sessie, als alles is verkend en doorvoeld, kom je toe aan vragen als: ‘wat heb ik nodig en hoe ga ik dat doen?’ Je maakt een werkbaar stappenplan met haalbare doelen, heldere handvatten en concrete acties, waarmee je direct aan de slag kunt. We plannen na een aantal weken een belafspraak, waarin we de voortgang van jouw stappenplan bespreken.

In weer en wind
Het weer zal niet altijd zijn zoals je dat zou willen. Het is zoals het is! Een mooie oefening om te leren omgaan met ongemak en acceptatie. Kleed je tijdens de natuurcoaching zonodig warm, draag prettig zittende wandelschoenen. Vergeet je regenkleding en een flesje water niet!

Agenda
Een natuurcoachingstraject wordt doorlopend gegeven en wordt in onderling overleg ingepland. Naruurcoachingstrajecten vinden op meerdere locaties plaats!

Je investering
Een natuurcoachingstraject kost (inclusief intake: € 99)

  • particulier € 495
  • zakelijk € 745

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Contact
Wil je je aanmelden voor of meer informatie over een natuurcoachingstraject, of een intakegesprek? Bel met 06-42924456 of vul
het contactformulier in.

Aan de slag in de natuur | Home

Bronnen