Op het gebruik van deze website (www.mindfulaandeslag.nl) zijn onderstaande  gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Mindful aan de slag streeft ernaar, op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat mindful aan de slag niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Mindful aan de slag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website kan niet zonder meer een relatie tussen mindful aan de slag en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail gebruik van informatie
Mindful aan de slag garandeert niet, dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt.  Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met mindful aan de slag te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks van websites van derden. Mindful aan de slag heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Mindful aan de slag aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Intellectuele eigendommen
Alle publicaties en uitingen van mindful aan de slag zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendommen.  Behalve voor persoonlijk gebruik en voor niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar te worden gemaakt, zonder bronvermelding van mindful aan de slag.