Vanwege de coronacrisis volgt mindful aan de slag het onderstaande opstartprotocol voor mindfulnesstrainers:

Algemene afspraken van de overheid die langere tijd gelden
De norm is 1,5 meter afstand houden, vaak handen wassen, in je elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en daarna direct weggooien, geen handen schudden en thuis blijven bij klachten.

Mindful aan de slag biedt groeps- en individuele mindfulnesstrainingen, natuurcoachingstrajecten en traingen op maat in Pijnacker-Nootdorp. Voor deelname aan het aanbod, moet je vrij zijn van coronasymptomen. Mondkapjes zijn niet verplicht. 

Voorafgaand aan je deelname, wordt door mindful aan de slag standaard een gezondheidscheck afgenomen, om vast te stellen dat je – of je huisgenoten – geen klachten hebben die bij Covid-19 passen.

Gezondheidscheck
Mindful aan de slag is verplicht om een gezondheidscheck af te nemen door telefonisch de volgende vragen te stellen:

  • Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Deze twee vragen worden vooraf aan elke sessie herhaald. Als op beide vragen nee het antwoord is, wordt met de training gestart.

Als blijkt tijdens de sessies, dat je coronasymptomen vertoont, word je verplicht naar huis gestuurd. Als je ouder dan 70 jaar bent met een kwetsbare gezondheid word je sowieso aangeraden om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.

Meldingsplicht
Als je deelneemt aan een activiteit van mindful aan de slag, ben je verplicht om – indien bij jou binnen 2 weken na afloop van de activiteit COVID-19 wordt vastgesteld – dit direct te melden bij mindful aan de slag, die op haar beurt dit aan de eventuele andere deelnemers van de activiteit te melden.

Verdere corona maatregelen :

  • je neemt je eigen materiaal mee (matjes, fleece dekentjes, handdoeken etc.) mee;
  • voorafgaand aan de sessie je handen te wassen met water en zeep;
  • kun je handschoenen en mondkapjes dragen, deze maar zijn niet verplicht;
  • je houdt aan de algemene afspraken van de overheid (zie boven).

De algemene afspraken van de overheid en de verdere corona-maatregelen, inclusief de meldingsplicht blijven van kracht, totdat deze vanuit de overheid worden opgeheven.