Vanwege de coronacrisis volgt mindful aan de slag het onderstaande opstartprotocol voor mindfulnesstrainers:

Algemene afspraken van de overheid die langere tijd gelden
De norm is 1,5 meter afstand houden, vaak handen wassen, in je elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en daarna direct weggooien, geen handen schudden en thuis blijven bij klachten.

Vanaf 11 mei

Mindful aan de slag biedt sinds mei jl.weer individuele mindfulnesstrainingen in Pijnacker-Nootdorp. Dit geldt ook voor natuurcoaching, mindful wandelingen en training en coaching op maat. Sinds juli mogen weer meerdaagse traingen worden gegeven worden met overnachtingen en en sinds september weer groepstrainingen. Je moet uiteraard vrij zijn van coronasymptomen. Mondkapjes zijn niet verplicht. 

Voorafgaand aan je deelname, wordt door mindful aan de slag standaard een gezondheidscheck afgenomen, om vast te stellen dat je – of je huisgenoten – geen klachten hebben die bij Covid-19 passen.

Gezondheidscheck
Mindful aan de slag is verplicht om een gezondheidscheck af te nemen door telefonisch de volgende vragen te stellen:

  • Heb jij of heeft iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Deze twee vragen worden vooraf aan elke sessie herhaald. Als op beide vragen nee het antwoord is, wordt met de dienstverlening gestart.

Als blijkt tijdens de sessies, dat je coronasymptomen vertoont, word je verplicht naar huis gestuurd. Als je ouder dan 70 jaar bent met een kwetsbare gezondheid word je sowieso aangeraden om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.

Meldingsplicht
Als je deelneemt aan een activiteit van mindful aan de slag, ben je verplicht om – indien bij jou binnen 2 weken na afloop van de activiteit COVID-19 wordt vastgesteld – dit direct te melden bij mindful aan de slag, die op haar beurt dit aan de eventuele andere deelnemers van de activiteit te melden.

Verdere corona maatregelen :

  • je neemt je eigen materiaal mee (matjes, fleece dekentjes, handdoeken etc.) mee;
  • voorafgaand aan de sessie je handen te wassen met water en zeep;
  • kun je handschoenen en mondkapjes dragen, deze maar zijn niet verplicht;
  • je houdt aan de algemene afspraken van de overheid (zie boven).

Je kunt aan een buitensessie met een klein aantal deelnemers in de buurt van Pijnacker-Nootdorp deelnemen, mits je 1,5 meter afstand in acht neemt. Uiteraard mag je geen coronasymptomen hebben. Mocht dit toch het geval te zijn, dan is mindful aan de slag verplicht om je weg te sturen. Ook hier geldt dat vooraf telefonische de gezondheidscheck wordt afgenomen (zie de twee vragen hierboven). Daarnaast moet je je houden aan de algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen (zie intro en hierboven).

Vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni jl. kun je ook weer deelnemen aan groepstrainingen. 5Uiteraard moet je de 1,5 meter afstand in acht nemen. Uiteraard mag je geen coronasymptomen hebben.Als blijkt tijdens de sessie, dat je coronasymptomen vertoont, word je verplicht naar huis gestuurd.

De gezondheidscheck wordt standaard afgenomen bij aanvang van de sessie. Daarnaast heb je een verantwoordelijkheid jegens de groep. Als je, of jouw huisgenoten, op enig moment gedurende de training klachten ontwikkelt, moet je dit melden en thuisblijven of naar huis gaan. Je wordt geadviseerd, je bij klachten te laten testen. De algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplicht blijven van kracht.

Vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli jl. zijn meerdaagse trainingen en retraites inclusief overnachtingen weer mogelijk. Je neemt uiteraard de 1,5 meter afstand. Je moet vrij zijn van coronasymptomen.

De gezondheidscheck wordt standaard in de intake opgenomen. De gezondheidscheck wordt standaard afgenomen bij aanvang van de sessie. Daarnaast heb je een verantwoordelijkheid jegens de groep. Als je op enig moment gedurende de training/retreat coronaklachten ontwikkelt, dan word je verplicht om naar huis te gaan.  De algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplicht blijven van kracht.

Vanaf 1 september

Vanaf 1 september kun je ook weer deelnemen aan groepstrainingen. Uiteraard moet je de 1,5 meter afstand in acht nemen. Uiteraard mag je geen coronasymptomen hebben. Als blijkt tijdens de sessie, dat je coronasymptomen vertoont, word je verplicht naar huis gestuurd.

De gezondheidscheck wordt standaard afgenomen bij aanvang van de sessie. Daarnaast heb je een verantwoordelijkheid jegens de groep. Als je, of jouw huisgenoten, op enig moment gedurende de training klachten ontwikkelt, moet je dit melden en thuisblijven of naar huis gaan. Je wordt geadviseerd, je bij klachten te laten testen. De algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplicht blijven van kracht.

De algemene afspraken van de overheid en de verdere corona-maatregelen, inclusief de meldingsplicht blijven van kracht, totdat deze vanuit de overheid worden opgeheven.