”Er is maar één ding belangrijk om te weten: als een gedachte pijn doet, onderzoek haar dan’.

– Byron Katie –

The Work van Byron Katie
‘The Work’ van Byron Katie is een eenvoudige en praktische manier om je van binnen weer rustig te voelen, oplossingen te zien en bij jezelf te blijven. Het helpt je om te begrijpen wat je pijn doet en om de oorzaak van je problemen helder tegemoet te treden.

The Work geeft je meer kracht, meer rust en meer mogelijkheden:

  • Meer oplossingsgerichtheid: minder stress betekent meer opties kunnen zien.
  • Meer kalmte en rust (meer in het nu en minder in je hoofd).
  • Betere relaties: meer in verbinding met jezelf en met anderen.
  • Meer vergevingsgezindheid: inzien dat je boosheid door jouw gedachten veroorzaakt wordt en niet door de ander.
  • meer mentale helderheid: effectievere oplossingen bedenken en meer verantwoordelijkheid nemen.
  • Meer energie: minder energie verspillen aan zaken buiten je invloedssfeer.
  • Meer vrijheid: beter zien wat belangrijk is in je leven.

Het uitgangspunt van The Work is dat het niet de situatie zélf is die je stress oplevert, maar de gedachten, overtuigingen en meningen die je hebt óver die situatie.

Een voorbeeld
Je staat met je man af te wassen. Hij zegt: ‘je bent niet zo’n goede afwasser’. Dat frustreert je. De eerste gedachte, die bij je opkomt is: ‘dát had hij niet moeten zeggen’. De reden voor je frustratie is niet zijn opmerking, maar jouw gedachte ‘dát had hij niet moeten zeggen’.

Frustratie (boosheid, stress, ongenoegen) is altijd het gevolg van het verschil tussen wat is en hoe je denkt dat het zou moeten zijn. En daar begint the Work. Allereerst bij het opmerken van zo’n gedachte. De tweede stap is dat je die gedachte gaat onderzoeken.

Hoe dan?
‘The Work’ bestaat uit 4 vragen en een omkering: een manier om het tegenovergestelde te ervaren van wat je gelooft. Je kunt dan de oorspronkelijke situatie vanuit een ander perspectief bekijken. Het is een manier om jezelf open te stellen en innerlijke rust te ervaren zonder iets aan de situatie te veranderen. Byron Katie noemt deze omkeringen ‘je recept voor geluk’.

Je kunt ’the Work’ zelf doen met pen en papier of je kunt dat samen doen met een facilitator.

Stress, verdriet, ongenoegen, frustratie, angst zijn belangrijke signalen. Ze vertellen je elke keer dat je ze hebt, dat je iets gelooft of aan iets vasthoudt, dat ingaat tegen de realiteit. Of zoals Byron Katie zegt:

‘wanneer je de strijd aangaat met de realiteit, verlies je – maar alleen in 100% van de gevallen’.

Bovenstaande tekst over The Work is geschreven door Marjan de Boer.